Εκκίνηση εργασιών υπόγειου έργου στο εργοτάξιο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής


Εκκίνηση υπόγειων διατρητικών εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» την Τετάρτη 19η Νοεμβρίου 2014.