Πιστοποιήσεις


- Το εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής διαθέτει από το Δεκέμβριο του 2010 διαπίστευση  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το Ε.Σ.Υ.Δ.
- Η Geotest διαθέτει πιστοποίηση χρήσης εξειδικευμένων οργάνων από την αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρία παροχής ειδικού εξοπλισμού «REFLEX INSTRUMENTS».