Πελάτες - Συνεργασίες


Η εταιρία διαχρονικά έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εγχώριους και αλλοδαπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όμιλοι αξιοποίησης ορυκτού πλούτου και κατασκευαστικοί όμιλοι.

Α. ΠΕΛΑΤΕΣ

 • EL DORADO GOLD CORP
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
 • ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ A.E.
 • ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ A.E.
 • GOLDER ASSOCIATES LTD
 • ΟΣΚ Α.Ε.
 • E.D.F. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
 • SWH ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
 • ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
 • ΘΕΜΙΣ Α.Ε.
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 • ΑΚΤΩΡ

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • REFLEX INSTRUMENTS
 • AMC OIL & GAS
 • INFLATABLE PACKERS INTERNATIONAL (IPI)
 • ELEBOR S.A.
 • ATLAS COPCO S.A.
 • TECHNODRILL NEZH A. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • POLYMETRA Swiss Geotechnical Engineering
 • ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ  ΑΕ
 • BOART LONGYEAR
 • JKS BOYLES
 • GOLDER ASSOCIATES LTD