Ασφάλεια & Υγιεινή


Η ισορροπία μεταξύ εργαζομένου και εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί σχέση δυναμική και αμφίδρομη, άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την υγιεινή του ανθρώπου μέσα στον χώρο που δραστηριοποιείται. Το είδος και η φύση των εργασιών που εκτελούνται σε ένα έργο, οι συνθήκες της εργασίας και του περιβάλλοντος, η θέση του έργου και η εξοικείωση των εργαζομένων με τον κίνδυνο είναι μερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ασφάλεια και υγιεινή στο εργοτάξιο. 

Η εταιρία δίνει έμφαση στην αύξηση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και αποσκοπεί αποκλειστικά στην αποτροπή ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Ασφάλεια Προσωπικού

Το Τεχνικό προσωπικό του εργοταξίου, άρτια καταρτισμένο, λειτουργεί πάντα συμμορφωμένο με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας (ένδυση, υπόδηση, πυροπροστασία, πρώτες βοήθειες κτλ).

Τεχνικός Ασφαλείας

Η εταιρία διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με ένα σύστημα διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του εργοταξίου, για τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του έργου.

Μηχανήματα και Εξοπλισμός

Η εταιρία προσαρμοσμένη στις τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις διαθέτει σε όλα της τα μηχανήματα τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Φροντίζει επίσης για την σωστή εγκατάσταση, την καλή συντήρηση και την έγκαιρη αντικατάσταση των ελαττωματικών στοιχείων των μηχανημάτων τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή ατυχημάτων.

Στα πλαίσια επίσης της αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών γεωερευνητικών εργασιών, η εταιρία χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.